STIPSI – symulator prób losowych do inwentaryzacji drzewostanów i gospodarstw leśnych

Krąg użytkowników i Historia rozwoju

[ Zarys ]   [ Program – Sposób inwentaryzacji drzewostanów ]   [ Program – inwentaryzacja gospodarstwa leśnego ]   [ Wyniki ]   [ Zakres wykorzystania & Historia ] [ ]

Krąg użytkowników

Symulator prób losowych przeznaczony jest dla studentów leśnictwa oraz do dokształcania osób zajmujących się inwentaryzacją lasu. Służyć może także do metodycznego rozwiązywania problemów naukowych.

Dzięki wsparciu procesu nauczania nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji, program komputerowy STIPSI jest przykładem nauki e-learning w nauce leśnictwa. Zaletą symulatora jest możliwość praktycznych ćwiczeń pomiaru lasu i metod inwentaryzacji. Umożliwia on także naukę typu on-line, powtórzenie uczonego materiału jak i pogłębienie wiedzy na temat inwentaryzacji.

Drugim głównym zadaniem symulatora jest dokształcanie osób zajmujących się inwentaryzacją lasu. Osoby te dzięki połączeniu teorii i praktyki mogą wypróbować alternatywny plan prób losowych dla drzewostanów inwentaryzowanego regionu. Uzyskując doświadczenie na planie komputerowym zyskują wiedzę, dzięki której lepiej radzą sobie z inwentaryzacją w praktyce.

Dodatkowo symulator może być przydatny na szczeblu decyzyjnym podczas planowania przekształcania inwentaryzacji drzewostanów na inwentaryzację gospodarstw leśnych.

Historia rozwoju

Moduł nauki on-line jest kontynuacją symulatora prób losowych STIPSI powstałego w latach 60-tych ubiegłego stulecia na Uniwersytecie we Freiburgu (IBM 7040). Po kilku wersjach programu wyjściowego i wielu uzupełnieniach uzyskał on dzisiejszy wygląd. Rozwój nastąpił począwszy od centralnego komputera z pocztą kurierską kart drzewostanów uznanych i listą wyników z tamtejszych czasów po zdecentralizowane, bazujące na sieci określenia on-line. Zgodnie z literaturą końca lat 60-tych chodziło o pierwszy, w pełni opracowany komputerowy plan symulacji do celów nauki i doszkalania. Po raz pierwszy symulator został zastosowany w semestrze zimowym 1968/69 podczas ćwiczeń pomiaru lasu wśród studentów Wydziału Leśnego na Uniwersytecie we Freiburgu, następnie od 1970 roku używany był do doszkalania taksatorów leśnych zarządu lasów Landu Badenia- Wirtembergia.

Kamieniem milowym w rozwoju symulatora STIPSI była zmiana wyglądu pakietu programowego z 2005r. Należą do niego m.in. poprawa użytkowania dzięki graficznej przejrzystości oraz lepsza prezentacja wyników. Możliwość symulacji prób losowych na płaszczyźnie gospodarstwa leśnego, pozwala przenieść wyniki z terenu Niemiec i poszczególnych landów do opracowań danych europejskich. Dążenie do umiędzynarodowienia programu, dzięki nowym możliwościom, zaowocowało odgórnym wsparciem tłumaczenia programu na języki obce.

STIPSI - poziomy rozwoju i twórcy projektu

Rok Wersja Język oprogramowania Twórca projektu1
- Rozwój/oprogramowanie/test -
1965/66 1 FORTRAN IV Walter Schöpfer
1967/69 2 FORTRAN IV Walter Schöpfer
Joseph Miklos, Erhard Dauber, Udo Nielsen, Karl Brütsch
1970/71 3 FORTRAN V Joseph Miklos
Walter Schöpfer
1989/94 4 PASCAL (DOS) Arno Uhlmann
Jürgen Kayser, Walter Schöpfer, Gabriele Wicht-Lückge, Christof Hannak
2005 5 (2.0) DELPHI Vers. 2 (WINDOWS) Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer, Scott Hemphill
2006 6 (3.0) DELPHI 2005 Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer, Nain Martinez
2007 7 (3.01) DELPHI 2005 Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer
2014 8 (4.0) DELPHI 2005 Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer

1 Nazwisko autora programu podkreślono

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: