STIPSI – Simulator zkusných ploch pro reprezentativní měření lesa

výsledky
[ ˙přehled ]   [ měřeni porostů ]   [ měření lesních celků ]   [ uživatelé & vývoj programu ] [ ]

Prezentace výsledků

Všechny důležité výsledky simulace - jak pro porost tak i pro lesní celek – jsou přehledně zobrazeny grafické a tabelární formě a mohou být vytištěny a uloženy pro další zpracování.


Na úrovni porostu: Střední výčetní průměr dřevin


Na úrovni celku: Četnost tloušťových tříd pro buk

Důležité výsledky simulace – výčetní kruhová plocha / ha, počet stromů / ha, střední výčetní průměr - jsou prezentovány ve formě sloupcových diagramů. Pro lepší porovnání jsou výsledky ze zkusných ploch zobrazeny vždy v sloupcích v popředí (plošně zbarveny) a výsledky z měření naplno v pozadí (šrafované).


Na úrovni lesního celku: Matice pro volbu jednotek vyhodnocení


Na úrovni lesního celku: Výčetní plocha / ha pro všechny porostní typy a věkovou třídu 1 & 2

Při klasické inventuře je jednotkou vyhodnocování vždy jednotlivý porost. Naproti tomu poskytuje inventura lesního celku výsledky pro všechny kombinace porostních typů a věkových tříd. Barevná matice umožnuje volbu a presentaci žádané jednotky vyhodnocení.

Simulace je opakována s náhodně posunovanou síti ploch až 2000 krát. Výsledky jsou průběžně zobrazeny v okénku "rozdělení četnosti"

Pro obě urovně simulace jsou hlavní výsledky včetně statistických údajů zobrazeny též v tabulární části pod diagramy a vedle toho ve zvláštních tabulkách. Pro porostní inventuru je možno vyžádat přehled vzorníků s nejdůležitějšími údaji.

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: