STIPSI – symulator prób losowych do inwentaryzacji drzewostanów i gospodarstw leśnych

Program - Inwentaryzacja gospodarstw leśnych

[ Zarys ]   [ Program – Sposób inwentaryzacji drzewostanów ]   [ Wyniki ]   [ Zakres wykorzystania & Historia ] [ ]

Funkcjonowanie programu i jego elementy

Z powodu znacznych różnic pomiędzy podstawowymi założeniami a przebiegiem postępowania w sposobie inwentaryzacji metodami prób losowych w drzewostanach i gospodarstwach leśnych zostaną one opisane oddzielnie.

Sposób inwentaryzacji drzewostanów:

Sposób inwentaryzacji drzewostanów

Inwentaryzacja gospodarstw leśnych :

W tym sposobie inwentaryzacji punktem wyjścia są także zdygitalizowane drzewostany leśne (wydzielenia) w formie całych gospodarstw leśnych jak i serii drzewostanów modelowych. W zdygitalizowanym lesie wyróżnia się dwa funkcjonalnie połączone, alternatywne poziomy. Właściwym poziomem symulacji są 3 gospodarstwa leśne z zaznaczonymi granicami, podziałem na oddziały oraz z możliwością przesuwania granic drzewostanów. Drugim zmiennym poziomem są drzewostany modelowe z rzeczywistym bądź, symulowanym rozmieszczeniem drzew.

Po wyborze odpowiedniego drzewostanu użytkownik otrzymuje kombinację typów drzewostanów/mapę klas wieku. Wybrane typy drzewostanów zestawiono tu wg. udziału, zmieszania i struktury klas wieku. Wszystkie kroki są optymalnie, kartograficznie przedstawiane.

Następnie należy wybrać drzewostan modelowy. Podczas każdej z symulacji istnieje możliwość wyboru 3 kategorii drzewostanów. Te kategorie to: zbiór 46-ciu rzeczywiście pomierzonych drzewostanów, drzewostany samodzielnie wygenerowane, jak i grupa składająca się z rzeczywistych i wygenerowanych drzewostanów. Podczas nauki jak i dokształcania zaleca się użycie zbioru 71-ciu modelowych drzewostanów, co umożliwia dalszą symulację bez wcześniejszych prac. Istnieje przy tym możliwość obejrzenia statystyki rozmieszczenia drzewostanów modelowych w poszczególnych typach drzewostanów i klasach wieku, jak i każdego z wydzieleń modelowych głównego planu rozmieszczenia oraz ważniejsze wartości drzewostanu.

Po wybraniu jednej z czterech praktycznie sprawdzonych metod prób losowych możliwe jest przedstawienie utworzonej mapy drzewostanów leśnych w postaci zmiennej, obrotowej siatki prób losowych. W okienku ukazują się wszystkie istotne informacje dotyczące wybranej metody, rozmiarów siatki kwadratów i liczby prób losowych. Dla każdej pojedynczej próby losowej można utworzyć plan rozmieszczenia drzew próbnych, który przedstawia oznaczone kolorystycznie gatunki drzew, jak i odzwierciedla proporcjonalnie wymiary pierśnic tych gatunków. Istotne przy tym jest, że użyte próby losowe znajdują się w poziomie poszczególnych typów drzewostanów i klas wieku i są przyporządkowane właściwym drzewostanom modelowym, a nie w poziomie symulacji mapy drzewostanów leśnych.


Inwentaryzacja gospodarstwa leśnego z siatką kwadratów 200 x 100m

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: