STIPSI – Simulator zkusných ploch pro reprezentativní měření lesa

programu
[ ˙přehled ]   [ měření lesních celků ]   [ výsledky ]   [ uživatelé & vývoj programu ] [ ]

Složky programu a průběh simulace

Simulace v rámci jednotlivých porostů je podstaně odlišná od simulace na úrovni lesního celku. Následující popis proto rozlišuje:

Simulace na úrovni porostu:

Základem simulátoru je digitalizovaný vzorkový les, obsahující 46 reálných porostů ze šesti zemí (A, CH, CDN, D, SK, TR, USA). Tyto porosty vykazuji rozdílné stáří, rozdílnou skladbu dřevin a porostní strukturu. Pomoci integrovaného modulu je možno tento les rozšířit o téměř libovolné množství ‚umělých’ porostů.

Před rozhodnutím o representativní metodě je v praxi nutno les projít a posoudit. Simulátor umožňuje pochůzku nahradit optimalní vizualisací všech potřebných informací na počitači. Ke každému porostu je prezentován krátký popis a údaje o stáří, složení dřevin a jiné důležité charakteristiky. Krátká dia-show zprostředkuje optický dojem o realné situaci v porostu. Mapa porostu s barevně rozlišenými stromy umožňuje dobře posoudit variaci v hustotě porostu a způsobu smíšení dřevin.

Po skončení ‚simulované’ lesní pochůzky má uživatel k dispozici všechny potřebné informace pro volbu optimální reprezentativní metody. Vlastní volba je interaktivní postup. Simulátor posoudí vhodnost uživatelem navrhovaného postupu pro konkretní porost a ukáže kritické připomínky. Uživatel má možnost metodu tak dlouho pozměnit, až nalezne vhodné řešení. Poté musí zvolit přiměřené rozmístnění ploch v porostu, t.j. musí určit hustotu a orientaci sítě zkusných ploch. Před vlasním výpočtem jsou vybrané stromy – stromy na zkusných plochách - barevně zdůrazněny.

Uživatelé s hlubšími vědeckými zájmy mají možnost pro vybrané porosty vypočítat očekávanou hodnotu rozptylu a optimální plán měření (jen pro kruhové zkusné plochy).


Kruhové zkusné plochy 0,025 haSimulace na úrovni hospodářského celku:

Simulace na úrovni hospodářského celku

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: