STIPSI – symulator prób losowych do inwentaryzacji drzewostanów i gospodarstw leśnych

Program - Sposób inwentaryzacji drzewostanów

[ Zarys ]   [ Program – inwentaryzacja gospodarstwa leśnego ]   [ Wyniki ]   [ Zakres wykorzystania & Historia ] [ ]

Funkcjonowanie programu i jego elementy

Z powodu znacznych różnic pomiędzy podstawowymi założeniami a przebiegiem postępowania w sposobie inwentaryzacji metodami prób losowych w drzewostanach i gospodarstwach leśnych zostaną one opisane oddzielnie.

Sposób inwentaryzacji drzewostanów:

Obiekt badań to zdygitalizowany model lasu składający się z 46 drzewostanów 7 państw (A, CH, CDN, D, SK, TR, USA). Drzewostany tych kompleksów leśnych różnią się pod względem wieku, składu gatunkowego i struktury drzewostanu. Dzięki zintegrowanemu modułowi las może zostać rozszerzony o dowolną liczbę symulowanych drzewostanów.

Praktyczna część inwentaryzacji lasu, tj. wyznaczenie powierzchni próbnych i sporządzenie planu zostało zastąpione optymalną wizualizacją wszystkich niezbędnych do tego informacji. Specjalnie oznaczony opis drzewostanu informuje użytkownika o wieku, składzie gatunkowym i innych cechach wybranego drzewostanu. Komputerowy obraz sprawia optyczne wrażenie realnej sytuacji. Szczególnie interesująco odzwierciedlony jest plan rozmieszczenia pomierzonych drzew wzdłuż współrzędnych X/Y. Przedstawione, za pomocą różnych kolorów, pierśnicowe pole przekroju drzew z łatwością pozwala na odróżnienie gatunków drzew, rodzaju i formy zmieszania.

Po zakończeniu symulowanego „przejścia lasu” użytkownik posiada wszystkie informacje, jakie są niezbędne do sporządzenia optymalnego planu prób losowych. Wybór odpowiedniej reprezentatywnej metody wymaga interaktywnego postępowania. Symulator analizuje najpierw przydatność wybranej przez użytkownika metody prób losowych dla konkretnego drzewostanu, zaznaczając przy tym krytyczne uwagi. Proces jest powtarzany do momentu znalezienia optymalnej metody. Plan prób losowych zostaje zapisany w postaci zmiennej, obrotowej siatki kwadratów. Na planie, za pomocą menu końcowego, przedstawiono rozmieszczenie prób losowych z wyróżnionymi kolorystycznie drzewami próbnymi.

Za pomocą specjalnych funkcji dociekliwi użytkownicy mogą obliczyć dla wybranych drzewostanów wariancję i stworzyć optymalne plany prób losowych dla całych okręgów.


Inwentaryzacja drzewostanów: okręgi 0,025 haInwentaryzacja gospodarstw leśnych:

Inwentaryzacja gospodarstw leśnych

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: