STIPSI - Meşçere ve İşletme Envanterleri için Örnek Alanlar Simülatörü

Program Akışı ve Oyunun Unsurları - Meşçere Bazında Envanter

[ Genel Bakış ]   [ Program - İşletme Envanteri ]   [ Sonuçlar ]   [ Kullanıcı Çevresi & Tarihsel Gelişim ]   [ ]  

Program Akışı ve Oyunun Unsurları

Meşçere ve İşletme Envanterleri arasında temel Konzept ve Yöntem Akışı bakımından açıkça farklılıklar bulunduğundan, aşağıda bu iki Envanter Yöntemi birbirlerinden ayrı olarak tarif edilmiştir.

Meşçere Bazında Envanter:

7 Ülkeden (A, CH, CDN, D, SK, TR, USA) seçilmiş 46 Orman Meşçeresinden oluşturulmuş dijital Örnek Orman Modeli bu Programın Merkezinde bulunmaktadır. Kaydedilmiş bu Orman Blokunun Meşçereleri birbirlerinden Yaş, Ağaç Türlerinin Birleşimi ve Yapısal açıdan birbirinden farklılık göstermektedirler. Birleştirilmiş Üretim Modüllerle bu reel Orman, istenilen ölçüde bir çok simülasyonlu Meşçereye genişletilebilinir.

Pratikte, envanter çalışması akışında Örnek Alanlar Yöntemininin tespiti ve Örnek Alanların planlanması için zorunlu olan Orman İçindeki Çalısma, yerini Bilgisayar ortamında gerekli olan bütün Bilgilerin optimal olarak Görselleştirilmesine bırakır. Ekrana yansıyan Meşçere Tasviri, Kullanıcıya seçilen Meşçerenin Yaşı, Ağaç Türlerinin Birleşimi ve diğer Özellikeri hakkında bilgilendirir. Bir Slayt Gösterisi, reel durumun optiksel İzlenimini verir. Özellikle etkileyici olan, ölçülen Ağaçların Konum Planını ağaçların X/Y Koordinatlarıyla cm düzeyindeki kesinliğiyle yansıtmasıdır. Farklı renklerde sunulan göğüs yüksekliğinde ki Ağaç Göğüs Yüzeyleri, karışım şekil ve biçimine göre Ağaç Türlerinin dağılımına göz atılmasını sağlar.

Simülasyonlu Orman Çalışması bitirildikten sonra Kullanıcı, bir Meşçere için optimal olan Örnek Deneme Alan Yöntemini geliştirmek için gerekli bütün gerekli Bilgilere sahiptir. Uygun bir temsili Yöntemin Seçimi aynı anda bir interaktif Yöntemi gerektirmektedir. Simülatör öncelikle somut Meşçere için Kullanıcı tarafından önerilen Örnek Alan Yönteminin uygunluğunu analiz eder ve eleştirici Notlar yapar. Uygun bir Yöntem veya uygun alternatif Yöntemler bulunana kadar bu İşlem devam eder. Örnek Alanlar Planı, boyutları ve sıklığı değişebilen ve döndürülebilen kare şeklinde Parmaklık-Ağın sabitleştirilmesi ile bitirilir. Kapanış Menüsü, Ağaç Dağılım Planına aktarılmış renkli Deneme Ağaçları ile belirtilmiş Örnek Alanlar Dağılımını gösterir.

Bilimsel İlgilenenler için Özel Foksiyonlar üzerinden seçilen Meşçereler için 'gerçek' Varyans çıkarılır ve Tam Daire için optimal bir Örnek Alanlar Planı yapılır.


Meşçere Envanteri: Tam Daiereler 0,025haİşletme Envanteri:

İşletme Envanteri

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: