STIPSI - Meşçere ve İşletme Envanterleri için Örnek Alanlar Simülatörü[ Program - Meşçere Envanteri ]   [ Program - İşletme Envanteri ]   [ Sonuçlar ]   [ Kullanıcı Çevresi & Tarihsel Gelişim ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]  

Genel Bakış

Matematik ve İstatistiksel temellere dayanan Örnek (Deneme) Alanlar Yöntemi, Orman Bilim Dalı ve Ormancılıkda, Orman Meşçerelerin ve Orman İşletmesinin Kapalılık Özelliklerini objektif ve ekonomik düzeyde ortaya çıkarması açısından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Örnek Alan Yöntemi, geleneksel anlamda ağırlıklı olarak Orman Amenajmanında kullanılmaktadır. Örnek Alanlar Yöntemi Almanya'nın bir çok eyaletinde ve kısmen komşu ülkelerde, Meşçere ve İşletme Envanterleri çercevesinde Göğüs Yüzeyi ve Odun Servetinin hesaplanmasında ve ayrıca Hasılat Tayininin düzenlenmesi ve orta vadeli Planlama amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanında Orman Ökolojisinde, Orman Ekonomisinde, İş İktisadında, Orman Ürünlerinin Yararlanmasında ve Ormanın Gelişmesinde temsil edici Yöntemler her geçen gün daha fazla yer bulmaktadırlar.

STIPSI (Örnek Alanlar Simülatörü) etkili bir enstrüman olarak pratikte kullanılan Örnek Alan Yönteminin eğitimi ve ilerletilmesi için geliştirilmiştir. Bu Programla gerçeklere yakın koşullarda oyunsal şekil ve tarzda, İşletme ve Meşçere Envanterleri Sonuçlarını en kısa Zaman içinde ortaya çıkarmaktadır. Gerçek arazi üzerinde bu sonuçlara ulaşmak için günlerce ve haftalarca çalışmak gerekmektedir. Bununla birlikte bu Simülatör tekniki ve öğretici bir dizaynla tasarlanmştır ki Kullanıcı, somut bir Meşçere veya Orman İşletmesinin Envanterini, envanter talebinden envanterin planlanmasının bitimine kadar olan işlemler yolunu, problemsiz ve sezgisel olarak bulabilmektedir.

İlerleyen Konular:

Program Akışı ve Oyunun Unsurları
Sonuçların Sunumu
Kullanıcı Çevresi
Tarihsel Gelişimi

Download:

Download Stipsi 4.0  (exe-file, 7,7MB)


Internetpräsentation:

Marco Reimann
Abteilung Biometrie und Informatik
E-Mail:Biometrie.FVA-BW

Cevirmen:

Taylan Özden
Asuman & Rüdiger Unseld

Artikel-Datum: 01.04.2010

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: