STIPSI – Simulator zkusných ploch pro reprezentativní měření lesa

 
[ měřeni porostů ]   [ měření lesních celků ]   [ výsledky ]   [ uživatelé & vývoj programu ] [ ] [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]

Přehled

Reprezentativni metody pro objektivní zjišťování zásob lesních porostu a hospodářských celku na matematicky-statistickém základě se těší rostoucí oblibě. Jejich tradiční uplatnění je v hospodářské úpravě lesa. V mnohých spolkových zemích a v blízkém zahraničí jsou reprezentativní metody používány pro zjištování zásob lesních porostů pro účely plánování a řízení. Nadto nacházeji v přibývající míře uplatnění v pěstění, těžbě, lesní ekonomii a ekologii.

Simulátor zkusných ploch STIPSI byl vyvynut jako účelný nástroj pro výuku a výcvyk v reprezentativních metodách, které se v současné době v praxi používají. Pomoci něho se dají v krátké době pro porosty a lesní celky získat výsledky, jejichž zjištování na základě měření v terénu by trvalo týdny. Přitom je simulátor technicky a didakticky tak koncipován, že uživatel najde řešení pro konkretně daný požadavek vícemeně intuitivně bez dlouhého zaučování.Podrobnější informace:

Složky programu a průběh simulace
Prezentace výsledků
Okruh uživatelů
Vývoj simulátoru

Download:

Download Stipsi 4.0  (exe-file, 7,7MB)

Internetpresentation:

Marco Reimann

The Department of Biometry and Information Sciences
E-Mail: FVA-BW

Překlad:

Vladimira & Joachim Hradetzky
Jaroslav Dobry
Karel Klinka

Article Date: 01.04.2010

Dep. Biometrie und Informatik || 

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: