STIPSI – Simulator zkusných ploch pro reprezentativní měření lesa

programu
[ ˙přehled ]   [ měřeni porostů ]   [ výsledky ]   [ uživatelé & vývoj programu ] [ ]

Složky programu a průběh simulace

Simulace v rámci jednotlivých porostů je podstaně odlišná od simulace na úrovni lesního celku. Následující popis proto rozlišuje:

Simulace na úrovni porostu:

Simulace na úrovni porostu

Simulace na úrovni hospodářského celku:

Při této úrovni je základem simulace digitalizovaný lesní celek na jedné a soubor vzorkových porostů na straně druhé. Simulátor nabízí 3 lesní komplexy rozdílného tvaru s pevným ohraničením navenek a pevnou sítí oddělení, ale se změnitelnými hranicemi porostů uvnitř. Soubor vzorkových porostů, které mohou být jednotlivým porostům lesního celku přiřazeny, muže uživatel podle potřeby upravit.

Po volbě lesního celku a úpravě tvaru a velikosti porostů je třeba celek vyplnit kombinaci porostních typů a věkových tříd podle vlasních představ. Tento krok je podporován grafickými prvky a výsledky jsou optimálně dokumentovány ve formě mapy věkových tříd.

Pro přiřazování vzorkových porostů má uživatel k disposici 46 reálných porostů s jednotlivě zaměřenými stromy, a vedle toho téměř neomezený počet umělých porostů, které si může pomoci integrovaného generátoru sám vytvořit. Pro vyuku a a výcvik je výhodné použít přednostně reálné porosty, které umožnují simulaci bez dalších příprav. Výběr porostů je v této fázi podporován statistickým přehledem vzorkových porostů, které jsou k disposici, a mapkou jednotlivých porostů včetně zakreslených stromu a se souhrnými údaji.

Po volbě druhu a velikosti zkusných ploch je na mapě celku zobrazena sít těchto ploch. Hustota sítě a její orientace se dá ve velkém rozsahu měnit. Důležité údaje o zvolených zkusných plochách, o síti a počtu ploch jsou zobrazovány a stále aktualisovány ve zvlaštním okénku. Na přání uživatele muže být v dalším okénku zobrazena situace na jednotlivé zkusné ploše – poloha jednotlivých stromů, porostních hranic a ohraničení zkusné plochy.


Kruhové zkusné plochy 0,025 haWarenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: