STIPSI – Simulator zkusných ploch pro reprezentativní měření lesa

uživatelé & vývoj programu
[ ˙přehled ]   [ měřeni porostů ]   [ měření lesních celků ]   [ výsledky ]   [ ]

Okruh uživatelů

Simulátor zkusných ploch STIPSI je především určen pro vyuku studentů a jako vzdělávací program pro lesní zařizovate. Vedle toho může být použit pro řešení výzkumných úkolů v souvislosti s reprezentativními metodami.
Podporou učebního procesu moderní komunikační a informační technologii je STIPSI příkladem pro E-learning v lesnické výuce. Velice se osvědčilo jeho použití bezprostředně po praktických cvičeních měření lesa a inventurní techniky. Neméně důležitá je možnost prohlubování učební látky pomoci simulátoru samostatným zopakováním a přezkušováním ve spojení s prezentací výsledků.

Druhou stěžejní oblastí nasazení je prohlubování znalostí zařizovatelů v inventurní technice. Těmto odborníkům, kteří se zpravidla vyznají v teorii a technice reprezentativních metod, jde především o vyzkoušení alternativních plánů inventur v porostních typech charakteristických v jejich oblasti působení. Pomoci simulace získané zkušenosti a poznatky mohou posílit jejich sebedůvěru a jistotu při aplikaci reprezentativních metod v praxi.

A nemémě důležité: Simulator může řídícím osobám lesních správ usnadnit rozhodnutí pro přechod od klasických, na porosty zaměřených metod zjištování stavu lesa, k moderním reprezentativním metodám.

Vývoj programu

Základem popsaného E-Learning-modulu je simulátor, který byl vyvynut v 60-tých letech minulého století na počitači IBM 7040 University Freiburg. Původně pro děrné štítky koncipovaný program byl v několika krocích přepracován do dnešní moderní formy. Vývoj šel od donášecí služby pro děrné štítky k centrálnímu počitači a vytištěných výsledků zpět až k dnešní možnosti web-orientovaného online-přístupu. Podle literaturní rešerše byl simulátor STIPSI koncem 60-tých let první plně vypracovaný a v praxi používaný, elektronickým počítačem podporovaný, učební a plánovací instrument. V zimním semestru 1968/69 byl prvně použit při cvičeních měření lesa se studenty Lesnicke fakulty university ve Freiburgu a od roku 1970 byl delší dobu používán k treninku zařizovatelů Lesní správy Baden-Württemberg.

Dalším krokem ve vývoji simulátoru bylo jeho přepracování a rozšíření jeho funkce od roku 2005. Změny se týkaly především grafických prvků obsluhy, prezentaci výpočetních kroků a zobrazení výsledků. Nový modul pro simulaci na úrovni lesních celků byl odpovědí na vývoj v některých spolkových zemích a blízkém zahraničí. Simulátor bude postupně vybaven možností přepínání na jiné jazyky: vedle němčiny, angličtiny a češtiny budou nejdůležitější texty k dispozici francouzky, španělsky a polsky.

STIPSI – Vývoj programu a spolupracovníci

rok verze programovací jazyk spolupracovníci1
- vývoj / programování / testování -
1965/66 1 FORTRAN IV Walter Schöpfer
1967/69 2 FORTRAN IV Walter Schöpfer
Joseph Miklos, Erhard Dauber, Udo Nielsen, Karl Brütsch
1970/71 3 FORTRAN V Joseph Miklos
Walter Schöpfer
1989/94 4 PASCAL (DOS) Arno Uhlmann
Jürgen Kayser, Walter Schöpfer, Gabriele Wicht-Lückge, Christof Hannak
2005 5 (2.0) DELPHI Vers. 2 (WINDOWS) Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer, Scott Hemphill
2006 6 (3.0) DELPHI 2005 Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer, Nain Martinez
2007 7 (3.01) DELPHI 2005 Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer
2014 8 (4.0) DELPHI 2005 Joachim Hradetzky
Walter Schöpfer

1 Jméno programátora podtrženo

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: