STIPSI – symulator prób losowych do inwentaryzacji drzewostanów i gospodarstw leśnych

 
[ Program - inwentaryzacja drzewostanu ]   [ Program – inwentaryzacja gospodarstwa leśnego ]   [ Wyniki ]   [ Zakres wykorzystania & Historia ] [ ] [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]

Zarys

Matematyczno – statystyczne metody prób losowych opracowano do obiektywnego i cenowo przystępnego ustalania cech drzewostanów i gospodarstw leśnych. Znajdują ona szerokie zastosowanie w gospodarce leśnej i leśnictwie. Tradycyjnie metody prób losowych wykorzystywane są w urządzaniu lasu. W wielu niemieckich landach, a częściowo w krajach sąsiadujących metody prób losowych wykorzystywane są do inwentaryzacji drzewostanu i gospodarstwa leśnego, tj. do rejestracji pola powierzchni przekroju i zasobności drzewostanu znajdujących zastosowanie w regulacji produkcyjności jak i w średniookresowym planowaniu. Ponadto metody reprezentatywne na poziomie drzewostanu są pomocne w hodowli lasu, użytkowaniu lasu, ekonomice leśnictwa i ekologii leśnej.

Symulator prób losowych STIPSI (Stichprobensimulator) to skuteczny instrument do nauki, dokształcania oraz wykorzystania w praktyce metod prób losowych. Przy jego pomocy, zachowując warunki zbliżone do rzeczywistych, można w krótkim czasie uzyskać wyniki charakteryzujące drzewostan i gospodarstwo leśne, które to podczas prac leśnych mogłyby trwać wiele dni bądź tygodni. Symulator pod względem technicznym i dydaktycznym jest tak skonstruowany, że użytkownik bez problemu, intuicyjnie może odnaleźć drogę od projektu do gotowego planu inwentaryzacji drzewostanu, ewentualnie gospodarstwa leśnego.



Dalsze rozwinięcie tematów:

Funkcjonowanie programu i jego elementy
Prezentacja wyników
Zakres użytkowników
Historia rozwoju

Download:

Download Stipsi 4.0  (exe-file, 7,7MB)

Prezentacja internetowa:

Marco Reimann

Zakład biometrii i informatyki
E-Mail: FVA-BW

Tłumaczenie:

Małgorzata Parzych
Katarzyna Zielewska

Artikel-Datum: 01.04.2010

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: